Få hjälp med missbruk

Har du eller någon du känner problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel?
Då finns det hjälp och stöd att få hos oss på Bonliva Care. Att genomgå behandling och få hjälp med missbruk är en resa som kräver mod, styrka och rätt stöd. Varje persons kamp är unik, men med hjälp från våra psykologer kan du hitta styrkan att övervinna ditt missbruk. Vi finns alltid nära till hands för dig under hela processen.

Boka tid hos en psykolog

Hur vet jag om jag behöver söka hjälp?

Det kan vara svårt att veta om du har ett missbruksproblem som du bör söka hjälp för. Enkelt uttryckt, är det konsekvenserna som avgör om ditt beteende är problematiskt.
• Ett av de första tecknen på missbruk är att du känner ett starkt behov eller tvång att använda en substans eller att upprepa ett beteende. Det kan vara så att du använder det varje dag, eller till och med flera gånger om dagen.
• Ett annat tecken är att du behöver mer och mer av det för att känna samma effekt.
• Du kan också få abstinenssymptom när du inte använder substansen eller utför beteendet. Dessa symptom kan vara fysiska, som huvudvärk eller illamående, eller psykiska, som irritation eller ångest. Om din användning av en substans eller ett beteende börjar påverka ditt vardagsliv negativt, till exempel ditt arbete, dina studier eller dina relationer, kan det vara ett tecken på missbruk.
• Ett annat viktigt tecken är att du fortsätter med beteendet trots att det leder till problem i ditt liv, som hälsoproblem eller ekonomiska svårigheter. Likaså om du har försökt att sluta eller minska din användning, men inte lyckats, kan det vara ett tydligt tecken på missbruk.

Om du känner igen dig i dessa beskrivningar, kan det vara bra att söka hjälp för missbruk. Det finns många resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig att förstå och hantera dina besvär.


Behandling vid missbruk

För en lyckad behandling vid missbruk är det viktigt att du är medveten om dina problem och att du vill ta dig ur dem, så att du kan lära dig att hantera dem. Vid behandling skräddarsys en behandlingsplan för dig, utifrån din historik och dina besvär. Behandlingsplanen kan exempelvis inkludera en eller flera av dessa punkter:

• Råd och stöd
• Behandlingsprogram som inkluderar terapi och utbildning
• Eventuell medicinering

Våra psykologer hjälper dig att skräddarsy en behandlingsplan för dig.

Läs mer

Vad kan jag göra själv?

Att ta itu med missbruk är inte bara en fråga om professionell hjälp, det finns också saker du kan göra själv för att underlätta din återhämtning. Här är några exempel på vad du kan göra själv:

Förstå ditt missbruk: Försök att förstå vad det är som driver ditt missbruk. Är det stress, ångest eller kanske sociala situationer? Att känna igen och förstå dessa trigger faktorer kan hjälpa dig att hantera dem bättre
Skapa en hälsosam rutin: En regelbunden och hälsosam rutin kan vara till stor hjälp. Det inkluderar regelbunden sömn, hälsosam kost och fysisk aktivitet, som alla kan bidra till en bättre mental hälsa.
Sök stöd från vänner och familj: Att dela dina utmaningar med nära och kära kan ge dig ytterligare stöd och styrka i din återhämtning.
Undvik triggers: Lär dig vad som utlöser dina besvär och försök att undvika dessa situationer eller miljöer.
Var snäll mot dig själv: Acceptera att återhämtning tar tid och att det är okej att ha jobbiga dagar.
Hitta nya hobbys och intressen: Att engagera sig i aktiviteter som du tycker om kan vara ett bra sätt att distrahera dig från begär och bygga upp en positiv livsstil.

Vanliga frågor om

Få hjälp med missbruk

Vad är de första stegen för att få hjälp med missbruk på Bonliva Care?

Fråga dig själv: hur ofta du använder alkohol, tar droger/läkemedel/spelar? Tycker du att du att ditt beteende påverkar din hälsa? Har du hamnat i jobbiga situationer på grund av ditt beteende? Har du låtit bli att göra något som du vill/behöver göra på grund av ditt beteende? Har någon annan kommenterat ditt beteende? Tycker du att ditt beteende har en negativ inverkan på din skolgång, ditt arbete eller dina relationer? Svarar du ja på någon eller flera av dessa frågor kan det vara ett tecken för dig att du behöver professionell hjälp. Fundera sedan på hur du vill leva ditt liv istället och bestäm dig för att du vill uppnå en förändring. Börja med att försöka begränsa ditt beroende genom att vara nykter eller sluta med spelandet under en period, sätt upp mål för dig och undvik situationer som kan innebära en risk för att du börjar dricka, använda eller spela. Ta hjälp av dina anhöriga och var ärlig med att du behöver hjälp.

Hur anpassar Bonliva Care behandlingsplanen för individuellt missbruk?

Våra psykologer har god erfarenhet av att arbeta med individer med olika typer av beroende och med individuella behov. Du och din psykolog kommer tillsammans lägga upp en plan för behandlingen och utforma behandlingsmål som är passande för just dig och dina önskemål.

Vilka tecken på missbruk bör jag vara uppmärksam på?

- Att du känner ett starkt sug/beroende - Använder alkohol/droger/läkemedel eller spelar mer än du tänkt - Mår dåligt när du inte dricker, använder eller spelar eller känner abstinensbesvär - Du har slutat med eller gör mindre av sådant som du vanligtvis mår bra av att göra för att du dricker, använder eller spelar - Ditt beteende hindrar dig i skolgången, ditt arbete eller gör att du inte kan sköta om vardagsysslor - Du fortsätter med beteendet trots att det påverkar ditt psykiska mående

Vad kan jag göra själv för att komplettera behandlingen av missbruk?

Var noga med att följa de råd och rekommendationer som din behandlare ger dig för att hantera dina svårigheter, informera dina anhöriga om att du är aktuell för behandling och var ärlig med din psykolog om du får ett återfall. Vid akuta tillstånd kontakta din lokala psykiatriska akutenhet och vid fara för hälsa och liv ring 112.