Behandling av fobier

Fobier är en typ av ångestsyndrom som karaktäriseras av en intensiv och irrationell rädsla för specifika situationer, aktiviteter, saker eller personer. Rädslan kan vara så överväldigande att den påverkar en individs dagliga liv och beslut. Bonliva Care erbjuder behandling av fobier och tillsammans med en psykolog kan du möta och övervinna dina fobier på ett tryggt sätt.

Boka tid hos en psykolog

Vad är fobier?

Fobier är intensiva, irrationella rädslor mot specifika objekt, situationer eller varelser. Denna rädsla går utöver normal försiktighet och kan vara så stark att den hindrar personer från att leva ett normalt liv. Vanliga fobier kan till exempel innebära att vara rädd för något av följande:

• Vissa platser som exempelvis flygplan eller hissar
• Djur som exempelvis spindlar, ormar eller fåglar
• Vissa miljöer som exempelvis höga höjder
• Att sätta i halsen, kräkas eller drabbas av någon sjukdom
• Blod, blodprov, operationer eller skador

När ska jag söka vård?

Om du upplever en så pass stark rädsla för olika situationer eller saker att det påverkar och begränsar ditt liv bör du söka hjälp för dina fobier. Likaså om du försöker lindra dina symptom med till exempel alkohol eller genom att skada dig själv.

Behandla fobier

För att behandla fobier är det viktigt att du förstår vad det är som utlöser din rädsla, så att du kan lära dig att hantera den. Det kan vara svårt att göra på egen hand och då kan det vara bra att ta hjälp. Behandling mot fobier kan exempelvis innebära kognitiv beteendeterapi (KBT), som utsätter dig för det du är rädd för så att du ska lära dig att hantera dina rädslor på sikt med målet att din rädsla inte längre ska begränsa dig. Behandlingen inleds ofta med en rädsla som du anser är medelsvår att hantera och efterhand ökar utmaningen, så att du får öva på att hantera allt svårare situationer. Våra psykologer hjälper dig med att skräddarsy en behandling för dig och dina fobier.

Läs mer

Vad kan jag göra själv?

Egenvård är en viktig del av att hantera dina fobier och det kan göra stor skillnad för dig i ditt liv. Här är några exempel på vad du kan göra:

• Utsätt dig gradvis för det du är rädd för, så att du på sikt kan lära dig att hantera din fobi
• Fysisk aktivitet, avslappning och mindfulness kan också hjälpa dig att må bättre
• Läs på och lär dig mer om fobier och ångest

Vanliga frågor om

Behandling av fobier

Vad är skillanden mellan en fobi och vanlig rädsla?

Rädsla är en normal respons på en hotfull situation. Rädslor är oftast temporära och försvinner när hotet avtar. Fobier är oftast oproportionerliga och orimliga reaktioner på något som i stunden inte utgör en verklig fara. Till exempel kan någon med araknofobi uppleva extrem ångest inför spindlar, trots att spindlar vanligtvis inte är farliga. Fobi kan leda till en intensiv rädsla som i vissa fall kan leda till panikattacker eller starkt undvikande beteende.

Vilka behandlingsmetoder finns för fobi?

Den metoden det forskats mest på och haft bäst effekt i forskning är KBT (kognitiv beteendeterapi).

Hur vet jag om jag behöver profionell hjälp för min fobi?

När din fobi leder till negativa konsekvenser dig i din vardag och för ditt välbefinnande.

Kan jag göra något själv för att hantera min fobi?

Lär dig mer om ångest och fobier och försök att begränsa ditt undvikande och försök att stegvis utmana dig själv i att närma dig det du är rädd för. Gör det gärna tillsammans med någon du känner förtroende för. Fysisk träning, avslappningsövningar och mindfulness kan också användbara strategier för att hantera ångest och stress.