Behandling vid depression

Om du under en längre tid har känt dig nedstämd, energilös, trött eller att du har tappat lusten till saker du egentligen tycker om att göra, kan du ha drabbats av en depression. Låt en av våra psykologer hjälpa dig med behandling vid depression. Vi skräddarsyr en behandling för dig och finns med dig längs hela vägen, både via personliga möten och videosamtal.

Boka tid med våra psykologer

Om depression

Depression är en psykisk sjukdom som ofta visar sig genom ihållande känslor av sorg, hopplöshet och att du tappar intresse för sådant som du egentligen tycker om att göra. Orsakerna är ofta en kombination av genetiska och psykologiska faktorer. Att vara deprimerad påverkar ens dagliga liv, inklusive arbete, relationer och fysiska hälsa. Depression är en behandlingsbar sjukdom med rätt vård och stöd.

Symptom

Symptom på depression kan inkludera:

· Ihållande känslor av sorg, tomhet eller hopplöshet.

· Förlorat intresse eller glädje i aktiviteter som du tidigare tyckt om att göra.

· Förändringar i sömn- eller ätmönster, såsom insomnia eller hetsätning.

· Energiförlust, trötthet eller en känsla av att vara "slö".

· Fysisk smärta som inte kan förklaras av andra medicinska tillstånd.

· Svårigheter med koncentration, minne eller att fatta beslut.

· Känslor av värdelöshet eller överdriven eller olämplig skuldkänsla.

Det är viktigt att notera att dessa symptom kan variera mellan individer och att tidig diagnos och behandling är avgörande.

Behandling för depression

Behandling för depression är individanpassad och kan inkludera en kombination av olika metoder. Psykoterapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), är en vanlig och effektiv behandlingsform som hjälper individer att förstå och hantera sina tankar och beteenden. Men det finns även andra kända behandlingsmetoder som också visat sig vara effektiva vid behandling för depression, såsom ACT, MCT, ISTDP med flera. För vissa kan medicinering, speciellt antidepressiva läkemedel, vara en viktig del av behandlingen. Livsstilsförändringar, som att äta hälsosamt, träna regelbundet, upprätthålla goda sömnvanor och stresshantering, spelar också en viktig roll i att förbättra ditt generella välmående.

Våra psykologer hjälper dig vid depression och skräddarsyr en behandling för dig.

När ska jag söka hjälp för depression?

Du bör söka hjälp när symptomen börjar påverka ditt dagliga liv och din förmåga att fungera i arbete, studier eller sociala situationer. Om egenvårdsåtgärder inte ger tillräcklig lättnad, är det ett tecken på att du kan behöva professionell hjälp. Särskilt oroande är negativa tankar som involverar självskada eller skada mot andra, vilket kräver omedelbar åtgärd. Tveka inte att kontakta oss om du misstänker att du är deprimerad och vill diskutera behandling.

Vad kan jag göra själv?

Egenvård är en viktig del i hanteringen av depression och kan spela en stor roll i återhämtningen.

· Motion: Engagera dig i regelbunden fysisk aktivitet som promenader, löpning eller yoga för att förbättra humöret.

· Balanserad kost: Ät en näringsrik kost som stödjer både fysisk och mental hälsa.

· God sömn: Försök att upprätthålla en regelbunden och hälsosam sömncykel.

· Stresshantering: Använd tekniker som meditation, djupandning och yoga för att minska stress.

· Socialt stöd: Upprätthåll kontakter med familj och vänner för emotionellt stöd och för att minska känslor av isolering.

Vanliga frågor om

Behandling vid depression

Vad är depression?

Depression är en psykisk sjukdom som kännetecknas av djup sorg, förlorat intresse för aktiviteter som tidigare gav glädje, och en överväldigande känsla av hopplöshet. Det är inte bara en tillfällig nedstämdhet, utan ett ihållande tillstånd som påverkar en persons tankar, känslor och beteenden, och kan även leda till fysiska symtom.

Hur kan Bonliva Care hjälpa mig med min depression?

Hos oss på Bonliva Care kan du snabbt komma i kontakt med en leg.psykolog för psykologisk behandling vid depression. Våra psykologer har lång erfarenhet av behandling och är utbildade i olika metoder, vilket gör det möjligt för dig att hitta en behandlare som just passar dig och dina individuella behov.

Vad orsakar depression?

Depression orsakas av en kombination av yttre och genetiska faktorer. Yttre faktorer kan vara många, som till exempel stress, arbetslöshet, ekonomiska problem eller att någon du tycker om blir allvarligt sjuk eller dör. Genetiska faktorer finns i generna du föds med och avgör vilken sårbarhet du har för att bli deprimerad.

Hur vet jag om det är dags att söka professionell hjälp för min depression?

Upplevelse av nedstämdhet, trötthet och förlust av motivation är normala reaktioner som kan uppkomma i samband med jobbiga händelser, när livsomständigheter förändras eller livskriser. Om symtomen blir ihållande och du inte upplever någon förbättring efter två veckor eller om du märker att dina symtom hindrar dig från att gå till skolan, arbeta som du ska eller gör att du har svårt att göra sådant som du vanligtvis tycker om att göra, då är det dags för dig att söka hjälp.