Up arrow
För ökad patientsäkerhet

Sammanhållen journalföring

För ökad patientsäkerhet och underlättat informationsutbyte mellan vårdinrättningar

På Bonliva Care använder vi oss av så kallad sammanhållen journalföring, vilket möjliggörs av att vi är anslutna till Nationell Patientöversikt, NPÖ. Sammanhållen journalföring finns idag hos de allra flesta vårdgivare i Sverige, och syftet är både att öka patientsäkerheten och att underlätta informationsutbyte mellan olika vårdinrättningar.  Journalanteckningar som har gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan, men genom sammanhållen journalföring kan journaluppgifter delas mellan olika vårdgivare, till exempel mellan Bonliva Care och regionsvården. I praktiken innebär det att vi kan läsa journalanteckningar från tidigare vårdgivare, samtidigt som andra vårdinrättningar kan ta del av de anteckningar som våra medarbetare på Bonliva Care upprättar.

För att vårdgivare ska kunna få ta del av dina/ditt barns tidigare journaler krävs ett aktivt samtycke från din sida. Du kommer därför att bli tillfrågad om du samtycker till att vi tar del av din/ditt barns journal i samband med utredningsstart.

Som patient/vårdnadshavare har du alltid rätt att spärra uppgifter i din/ditt barns journal för andra vårdgivare. Spärren kan avse samtliga journaluppgifter eller bara några enstaka sådana. Vilka uppgifter som spärras och hur länge spärren gäller avgör du själv. Om du väljer att spärra uppgifter i din/ditt barns journal ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om viktiga saker som kan bidra till att du/ditt barn får en god och säker vård. Spärren kan hävas när som helst, om du så önskar.  Tveka inte att kontakta vår administratör om du vill ha hjälp med att spärra journaluppgifter eller häva en redan existerande spärr – vi hjälper dig gärna! Du kan läsa mer om hur din journal skyddas på 1177.se, sök på ”Din journal”.

Läs mer

Frågor och svar

De vanligaste frågorna och våra svar hittar du samlad på en och samma sida.

Läs mer
familj sök

Artiklar

Vi publicerar löpande artiklar och intervjuer kring NPF.

Läs mer
barn

Sök till oss

Vi har mottagningar på flera platser i landet och tar emot både vuxna och barn.

Läs mer