Hur mycket kostar ADHD-utredning?

Vad kostar en utredning när jag kommer på remiss från psykiatrin eller habiliteringen?

För vuxna som kommer på remiss från psykiatrin eller habiliteringen kostar en ADHD-utredning ingenting, förutom besöksavgiften på ca 300 kr per besök. Besöken omfattas av högkostnadsskyddet och frikort utfärdas vid behov. För barn upp till 18 år är utredningen och alla besök kostnadsfria.

Vad kostar en privat ADHD-utredning?

En ADHD-utredning som finansieras privat kostar 34 000 kronor (inkl. bedömning och provtagning). Läs mer om privat ADHD-utredning med Bonliva Care.