Hanna Sundquist

Kronisk smärta
Adhd
ADD
Utmattningssyndrom
Depression/nedstämdhet
Panikångest/panikattacker
Tvångssyndrom/OCD
Social Ångest
Trauma
Ångest/Oro
Föräldrastöd
Autism
Fobier/rädslor
Självkänsla
Självsäkerhet
Partner- och parrelationer
Existentiella frågor
Karriärsrådgivning
Personlig utveckling

Jag brinner för att hjälpa människor till aktivt förändringsarbete. Jag arbetar framförallt utifrån ACT (Acceptance And Commitment Therapy) vilket är tredje vågens KBT med inslag av mindfulness. De ledord som genomsyrar terapiarbete med mig är nyfikenhet, närvaro och engagemang.

Tillbaka