Hanna Delby

Leg. psykolog
HBTQI+
Kronisk smärta
Stress
Sömnproblem
Utmattningssyndrom
Identitetsrelaterade problem
Depression/nedstämdhet
Panikångest/panikattacker
Tvångssyndrom/OCD
Social Ångest
Ångest/Oro
Familjerelaterade problem
Andra psykiatriska sjukdomar
Fobier/rädslor
Självkänsla
Självsäkerhet
Partner- och parrelationer
Existentiella frågor
Karriärsrådgivning
Personlig utveckling

Som psykolog ser jag det som min viktigaste uppgift att förmedla att jag har den kompetens och värme som behövs för att du ska känna dig trygg i vår kontakt och att du får förtroende för mig och för metoderna jag arbetar med. Att gå i terapi hos mig är att på ett varmt, inlyssnande och nyfiket sätt hitta nya strategier för att hantera det som du i nuläget brottas med, så att du kan må bättre.

Jag har erfarenhet av att hjälpa personer som besväras av bland annat stress, ångest, nedstämdhet och oro. Jag har även vana av att behandla diagnoser som BDD (ångest kopplat till det egna utseendet), dermatillomani och tricotillomani (att plocka hud och hår).

Jag arbetar utifrån KBT, som fokuserar på hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar oss. Utöver det jobbar jag med ACT, vilket är en hjälpsam metod för dig som vill bli bättre på att hantera svårigheter här och nu och med hjälp av det kunna röra dig framåt. Jag arbetar även med compassionfokuserad terapi, där utgångspunkten är att bli snällare mot sig själv och på ett effektivt sätt kunna hantera självkritik och prestationsångest.

Tillbaka