Frida Janson

Leg. psykolog
Stress
Adhd
Utmattningssyndrom
Depression/nedstämdhet
Panikångest/panikattacker
Tvångssyndrom/OCD
Social Ångest
Trauma
Ångest/Oro
Föräldrastöd
Autism
Fobier/rädslor
Självkänsla
Partner- och parrelationer

Jag är legitimerad psykolog med KBT-inriktning samt certifierad schematerapeut med många års erfarenhet av både psykologisk behandling och neuropsykiatriska utredningar. Sedan jag tog examen från psykologprogrammet har jag vidareutbildat mig till specialistpsykolog med inriktning psykologisk behandling. Inom ramen för specialistutbildningen har jag gått utbildningar i beteendeanalys, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy, en KBT-behandling för par) samt neuropsykologi. Jag har arbetat många år inom psykiatrin och företagshälsovården innan jag till slut började jobba på en större privat mottagning med primärvården som främsta uppdragsgivare. Inom denna verksamhet var jag biträdande verksamhetschef under några år. På alla mina arbetsplatser har jag jobbat både med psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.

Som behandlare tar jag emot både enskilda individer och par. Du behöver inte ha ett tydligt definierat problem när du kommer första gången. Vi kartlägger tillsammans vad som är problematiskt för dig och kommer fram till en plan för vad vi ska fokusera samtalen på. Jag utgår alltid ifrån dina behov och önskemål och efter att vi tillsammans gjort en kartläggning av dessa kommer du att få ett förslag på upplägg, antal sessioner och vald metod.

Tillbaka