Fredric Malmros

Leg. psykolog
Ångest
NPF-utredning
Stress
Trauma
Beroende
Ätstörning
Relationsproblem

Jag har alltid haft ett stort intresse för hur människor och sociala relationer fungerar. Detta intresse är min drivkraft och den gemensamma nämnaren i mitt arbete som psykolog. Jag är legitimerad psykolog med examen från Psykologprogrammet vid Lunds universitet. En del av min utbildning genomförde jag vid University of New South Wales i Sydney, Australien och har även studerat filosofi vid universiteten i Umeå och Lund.

Jag har arbetat mycket med utredning, bedömning och diagnostisering inom såväl öppenvård som slutenvård. De vanligast förekommande frågeställningarna i utredningarna är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ADD, autism, språkstörningar, intellektuell funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter och problem med inlärning. Jag har flerårig erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete med vuxna såväl som barn och ungdomar, inom både primärvård och psykiatri. Mitt arbete har fokuserat på psykoterapi och andra former av psykologisk behandling. Jag har arbetat med de flesta typer av psykisk ohälsa, allt från lindriga besvär till allvarliga och mer långvariga psykiatriska tillstånd.

Tillbaka